twitter-logo-icon-vector-22390239.jpgpaticka-leto-2.png                                                                                                                                                      youtubeicon.png                                                                                                                                                   

Projekt Erasmus+ 2023-1-CZ01-KA154-YOU-000132512, 1.7.2023 - 30.11.2024

Projekt  řeší příležitosti, které mají mladí díky členství ČR v EU a bude motivovat mladé lidi k účasti ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024.
Projekt „ Nebuď pštros“ navazuje na participativní projekty pro mladé lidi z Jindřichohradecka, které náš spolek v minulosti zrealizoval. Víme, že se mladí lidé chtějí zapojovat a aktivně budovat společnost a prostředí, kde budou žít, pracovat a vychovávat své děti. Náš mladý projektový tým se chce zapojit do přípravy a organizace projektu, který posílí u mladých lidí kritické myšlení, schopnost vyjádřit svůj názor a přijmou názor druhých, pracovat se zdroji a zvyšuje úroveň občanských kompetencí mladých lidí.


Cíl projektu: Pomoci mladým lidem pochopit přínosy členství v EU, motivovat je k účasti ve volbách do EU parlamentu v roce 2024, nabízet mladým lidem v regionu, kteří mají o účast v projektech zaměřených na zvyšování občanských kompetencí zájem, nové příležitosti a také rozvíjet naší spolkovou komunitu.

Součástí projektu je on line informační kampaň „ Nebuď pštros“ a zřízení projektových info bodů na školách. Proběhne 5 projektových setkání, kterých se bude účastnit 150 mladých lidí z Jindřichohradecka ve věku 17 až 20 let. Projekt je koncipován tak, aby umožnil plnohodnotné zapojení znevýhodněných mladých lidí. Do projektu jsou zapojeni politici.

Účastníci projektu budou umět pracovat s informacemi a vyhodnocovat je, naučí se pracovat se zdroji. Zvýší se jejich úroveň kritického myšlení. Budou umět formulovat svůj názor a vyslechnout si názor druhých. Budou umět diskutovat a argumentovat, naučí se diskutovat s politiky. Pochopí příležitosti, které mají díky členství ČR v EU a budou motivováni účastnit se voleb do EP v roce 2024. Mladí z projektového týmu získají zkušenosti a dovednosti, které využijí v práci pro naší komunitu, ale i v osobním a pracovním životě. Naučí se pod vedením kouče organizovat akce pro mladé lidi. Svým příkladem budou motivovat ostatní mladé lidi ze spolkové komunity a okolí k tomu, aby se aktivně snažili vymýšlet a realizovat projekty, které zlepší budoucnost nás všech. Zvýší se odborné kompetence pracovníků a dobrovolníků spolku, které zaručí smysluplnou činnost organizace ve prospěch mladých lidí. Online informační kampani „ Nebuď pštros“ významně zvýší dosah projektu. Dopad projektu je udržitelný.

Pokud se chceš projektu účastnit, napiš na project(zavináč)icmjh.cz, do předmětu napiš název projektu.