twitter-logo-icon-vector-22390239.jpgpaticka-leto-2.png                                                                                                                                                      youtubeicon.png                                                                                                                                                   

Ve dnech 20.-27.8. 2023 se v Jindřichově Hradci uskuteční projekt Erasmus+ "Contact meeting YPA".

Partnerství tvoří 13 subjektů / neziskové organizace, nadace, skupiny mladých lidí/, které mají potřebu naučit se motivovat mladež k zapojení se do dění kolem nich, naučit se organizovat participativní projekty, sdílet své zkušenosti a vytvořit partnerství s projektovými partnery, kteří chtějí přispět k naplnění jedné z hlavních priorit evropské politiky mládeže - "posílení participace mládeže na demokratickém životě".

Hlavním cílem projektu je posílít schopnost organizací provést mladé lidi turbolentní dobou a umožnit mladým lidem podílet se aktivně na vytváření své budoucnosti na národní i evropské úrovni.
Vedlejší cíle projektu:
1. Podpořit síťování organizací, které mají zájem realizovat participativní projekty
2. Sdílet příklady dobré praxe - formy, metody, organizaci a logistiku participačních projektů
3. Seznámit se se strategickými dokumenty politiky mládeže a příklady implementace cílů v praxi
4. Seznámení se se SALTO-YOUTH vzdělávacími zdroji a nástroji pro pracovníky s mládeží a příklady využití v praxi
4. Seznámit se s možností požádat o grant Erasmus+ „AKTIVITY PARTICIPACE MLÁDEŽE“ 
5. Vytvořit udržitelné partnerství přínosné pro všechny partnery projektu

Partneři projektu umožní účastníkům implementovat získané znalosti, dovednosti a zkušenosti do aktivit, které organizace pořádá a podpoří je v jejich participačních aktivitách, zvýší tím kvalitu a rozsah svých vzdělávacích aktivit . Účastníci projektu motivují své kolegy a mladé lidi k účasti na mezinárodním vzdělávacím projektu Erasmus+ a zvyšují povědomí široké veřejnosti o možnostech, které díky EU máme. Partneři projektu naplňují jednu z hlavních priorit evropské politiky mládeže - "posílení participace mládeže na demokratickém životě".